Trường Mẫu giáo Tuổi Thơ III được thành lập vào ngày 02 tháng 01 năm 1999 trường tọa lạc tại ấp Phú Thọ, xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long có tổng diện tích 3976.1m2. Đến nay trường có 11 lớp với 351trẻ/159 nữ trong đó 01 lớp mầm , 4 lớp chồi , 6 lớp lá  trẻ; 3 tuổi: 48; 4 tuổi: 132; 5 tuổi: 171.

IMG_0629

Về cơ cấu tổ chức trường có 10 phòng học, Học tạm 1 phòng . Trường có tổng số CBGV-NV: 23 . Trong đó, lãnh đạo nhà trường: 02 (01 HT, 01 HP),GV 18;  nhân viên: 03  ( 01 kế toán, 01 y tế, 01 bảo vệ).

IMG_0624

Về trình độ chuyên môn: 100 % GV đạt chuẩn; Trên chuẩn 14 tỷ lệ 64 % , có 03 GV đang theo học đại học.

Chi bộ trường Mẫu giáo Tuổi Thơ III hoạt động độc lập với tổng số đảng viên là 11. Trong đó: 10 Đảng viên chính thức và 01 dự bị .

IMG_0612

Công đoàn cơ sở với 23 công đoàn viên.

Chi đoàn gồm 12 đoàn viên (sinh hoạt độc lập).